Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Pārkreditācija Credit Brokerage”, reģ. Nr. 50203468501, juridiskā adrese: Elvīras iela 18 – 49, Rīga, LV-1083 , tālrunis +371 24002222, aizdevumi@parkreditacija.lv (turpmāk tekstā “Pārkreditācija”), mājaslapa www.parkreditacija.lv. Pārkreditācija apņemas aizsargāt un ievērot jūsu privātumu.

Personas datu apstrādātājs

Apstrādātājs SIA “Pārkreditācija Credit Brokerage”, reģ. Nr. 50203468501, juridiskā adrese: Elvīras iela 18 – 49, Rīga, LV-1083, ievērojot Pārkreditācijas norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās datu subjekta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Datu subjekta personas datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Pārkreditācija personas datu apstrādātāji.

Piemērojamie tiesību akti:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula);

Fizisko personu datu aizsardzības likums.

Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Pārkreditācija vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā datu subjekta personas datus, tādējādi nodrošinot, kadatu subjekta personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi. Ja Pārkreditācija atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Pārkreditācija mājaslapā www.parkreditacija.lv, sadaļā “Privātuma politika”.

Kas ir personas dati?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Kur Pārkreditācija iegūst datus?

 • No tīmekļa vietnes www.parkreditacija.lv, datu subjektam aizpildot aizdevuma pieteikuma formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, kurā datu subjekts pats iesniedz savus personas datus, datu subjektam norādot savus personas datus telefoniski.
 • Informācijas pakalpojumu sniedzēji, piemēram, privātie un publiskie reģistri.
 • Kredītinformācijas biroji.
 • No pakalpojumu sniedzējiem, kas izseko lietotāju kustības tiešsaistē, piemēram, izmantojot sīkfailus.

Kādus personas datus iegūst un apstrādā Pārkreditācija?

Pārkreditācija apstrādā sekojošus personas datus:

 • Personu identificējoši dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, valstiskā piederība.
 • Kontaktinformācija – adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
 • Profesionālo darbību raksturojošus datus – darba vieta, nodarbošanās, ieņemamais amats stāžs, izglītība.
 • Finanšu stāvokli raksturojoša informācija – informācija par esošām saistībām, bankas konta pārskats, ienākumiem, VSAA izziņa, politiski nozīmīgas persona statuss.
 • Ģimenes stāvoklis – apgādājamie, laulātais.

Kāds ir personas datu apstrādes mērķis un nolūks

Pārkreditācija apstrādā tikai tos datus, kurus datu subjekts ir iesniedzis vai piekritis to iegūšanai un apstrādei (aizpildot kredīta pieteikumu www.parkreditacija.lv, nosūtot izmantojot e-pastu vai pa tālruni) kā arī sniedzot personai distances pakalpojumu, par kuru persona izteikusi piekrišanu datu apstrādei.

Pārkreditācija apstrādā datu subjekta personas datus šādiem mērķiem:
 • Nodrošinātu Pārkreditācija sniegtos pakalpojumus pēc kuriem vērsies datu subjekts.
 • Izpildītu ar normatīvajiem aktiem un iestāžu lēmumiem uzliktos pienākumus.
 • Apstrāde likumīgu interešu īstenošanai un ja šīs intereses nepārkāpj datu subjekta pamattiesības un brīvības.
 • Mārketinga nolūkiem, tādā apmērā, kādā piekritis datu subjekts.
Pārkreditācija apstrādā datu subjekta personas datus šādiem nolūkiem:
 • Lai nodrošinātu kreditēšanas starpniecības pakalpojumu.
 • Datu subjekta pieteikumā ietvertās informācijas, tai skaitā pievienoto failu nosūtīšana sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un aizdevuma piedāvājuma sagatavošanai.
 • Mājaslapas www.parkreditacija.lv darbības nodrošināšani un uzlabošanai.
 • Tiešā mārketinga nolūkiem – piedāvājumu nosūtīšana e-pastā, telefoniski vai izmantojot pasta pakalpojumus. Datu subjekts jebkurā brīdī savu piekrišanu var atsaukt.
 • Lai nodrošinātu Pārkreditācijas sniegto pakalpojumu kvalitāti.
 • Lai izpildītu ar normatīvajiem aktiem uzliktos pienākumus.

Personas datu saņēmēji

Aizpildot aizdevuma saņemšanas formu (kredīta kalkulatoru), Jums ir iespēja atzīmēt, ka piekrītat, ka pieteikumā norādītie dati tiek nosūtīti turpmāk norādītiem Sadarbības partneriem. Piekrītot Pārkreditācija Privātuma politikai, Jūs izsakāt piekrišanu, ka esat iepazinies ar šo Privātuma politiku, tāpat arī ar Sadarbības partneru personas datu apstrādes noteikumiem un kārtību.

 • TF Bank AB Latvijas filiāle, Reģistrācijas numurs: 50203334311, Juridiskā adrese: Dēļu iela 4, Rīga, Latvija, LV-1004, Privātuma politika pieejama šeit: https://tfbank.lv/privatuma-politika
 • FZ Capital SIA, Reģistrācijas numurs: 40003726262, Juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 5 – 2, Rīga, Latvija, LV-1050. Kontaktinformācija: +371 67224400, info@fzcapital.lv

Sadarbības partneri personas datus izmanto sekojošu mērķu sasniegšanai:

 • Klienta identifikācijai;
 • Maksātspējas novērtēšanai;
 • Personas finanšu datu analīzei
 • Kredīta piedāvājuma izstrādāšanai un nodošanai Pārkreditācija
 • Bankas konta pārskatu caurskatīšana izmantojot “Nordigen Solutions”
 • Datu pieprasīšanai un saņemšanai no tādām valsts pārvlades iestādēm kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, LR Zemesgrāmatas, Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.
 • No kredītinformācijas datubāžu uzturētājiem: AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus” (reģ. Nr. 40003428538).

Personas datu apstrādes skaidrojums

Kad esat aizpildījuši www.parkreditacija.lv aizdevuma pieteikuma formu, iesnieguši nepieciešamos dokumentus un personas datus, mēs, saņemot Jūsu iesniegto informāciju un personas datus, nodosim tos izvērtēšanai sadarbības partneriem – Latvijā reģistrētiem komersantiem, kuru darbības veids ir aizdevumu izsniegšana patērētājiem vai saimnieciskās darbības veicējiem. Sadarbības partneri veic saņemto datu apstrādi atbilstoši mērķim, lai sagatavotu aizdevuma piedāvājumu.

Personas datu subjekta tiesības

Datu subjektam attiecībā uz viņa personas datiem ir šādas tiesības:

 • Piekļuves tiesības – saņemt informāciju par to kā tiek apstrādāti attiecīgās personas dati;
 • Tiesības labot – datu subjekts var iesniegt precizējošu informāciju, lai tiktu laboti, iespējams, nepareizi personas dati;
 • Tiesības uz dzēšanu (tikt aizmirstam) – ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, datu subjektam ir tiesības lūgt tos dzēst;
 • Tiesības ierobežot apstrādi;
 • Tiesības uz datu pārnesamību –  datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā;
 • Tiesības iebilst – datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Sīkdatņu lietošana

Sīkdatņu lietošana Pārkreditācija.lv

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājas lapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājas lapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.allaboutcookies.org/

Nepieciešamie sīkfaili

Nepieciešamie sīkfaili palīdz padarīt tīmekļa vietni par izmantojamu, nodrošinot pamata funkcijas, piemēram, lappuses navigāciju un piekļuvi drošām vietām tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietne bez šiem sīkfailiem nevar pareizi funkcionēt.

Preferences sīkfaili

Preferences sīkfaili ļauj tīmekļa vietnei atcerēties informāciju, kas maina veidu, kā vietne darbojas vai izskatās, piemēram, ieteicamo valodu vai reģionu, kurā atrodaties.

Statistikas sīkfaili

Statistikas sīkfaili palīdz tīmekļa vietņu īpašniekiem izprast, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar tīmekļa vietnēm, vācot un anonīmi pārskatot informāciju.

Mārketinga sīkfaili

Mārketinga sīkfaili tiek izmantoti, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs. Nolūks ir parādīt atbilstošas reklāmas un interesē atsevišķu lietotāju, tādējādi tās ir daudz izdevīgākas izdevējiem un trešo personu reklāmdevējiem.

Neklasificētie sīkfaili

Neklasificētie sīkfaili ir sīkfaili, kuri atrodas klasificēšanas procesā kopā ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzēju sīkfailiem.

Google Analytics sīkdatnes

Šajā tīmekļa vietnē ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.google.com.

Kā atteikties no sīkdatņu saņemšanas?

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu lietošanai atkārtoti atverot Cookiebot piekrišanas rīku. Tāpat lielākajai daļai pārlūkprogrammu var norādīt, ka nevēlaties saņemt sīkdatnes vispār vai tikai no kādas specifiskas tīmekļa vietnes. Visas mūsdienu pārlūkprogrammas ļauj mainīt sīkdatņu saņemšanas iestatījumus. Šie iestatījumi parasti ir pieejami pārlūkprogrammas opciju vai preferenču izvēlnē. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām Pārkreditācija.lv tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sūdzība par personas datu apstrādi

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par to, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personas datiem, tostarp saistībā ar jebkurām savām iepriekš norādītajām tiesībām, Jūs varat vērsties pie mums rakstot uz e-pastu aizdevumi@parkreditacija.lv. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde, Jūs varat griezties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā. Sīkāks info pieejams šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv.

Aktualizēts 2023. gada 29. martā

© SIA “Pārkreditācija Credit Brokerage” 2023

SIA Pārkreditācija Credit Brokerage / Reģ. Nr.: 50203468501 / Juridiskā adrese: Elvīras iela 18 – 49, Rīga, LV-1083. / Pakalpojuma sniegšanas adrese: Dārzciema iela 60, Rīga, LV-1073. / Licence Nr: KS-23. / SIA Pārkreditācija Credit Brokerage ir kredītu starpniecības pakalpojumu sniedzējs, kas sadarbojas ar vairākiem kredītu devējiem Latvijā: TF Bank AB Latvijas filiāle,  SIA FZ CAPITAL. SIA Pārkreditācija Credit Brokerage piedāvā kreditēšanas līgumus, iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem, piedalās sagatavošanas un pirmslīguma administratīvajos darbos, dod padomus patērētājiem. Patēriņa kredītu, kredīta apvienošanas, pārkreditācijas un auto kredīta finanšu pakalpojumi pieejami ar aizdevuma termiņu sākot no 3 līdz 84 mēnešiem ar aizdevuma summu no 1000 līdz 30 000 EUR un gada procentu likmi no 7% līdz 60%. Auto līzinga finanšu pakalpojums pieejams ar aizdevuma termiņu no 3 līdz 84 mēnešiem un aizdevuma summu no 1000 līdz 30 000 EUR ar gada procentu likmi no 7% līdz 27%. Aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu pieejams ar aizdevuma termiņu no 24 līdz 180 mēnešiem un aizdevuma summu no 1000 – 100 000 EUR ar gada procentu likmi no 5% līdz 22%. Reprezentatīvais piemērs pārkreditācijai / kredītu apvienošanai / patēriņa kredītam / auto kredītam: procentu likme 7%, aizdevuma summa 5 000 EUR ar termiņu 60 mēneši, kreditora komisijas maksa 100 EUR, Gada procentu likme – 8,2%, summa, kas jāatmaksā aizņēmējam 6040,30 EUR, ikmēneša maksājums 99,01 EUR. Reprezentatīvs piemērs kredītam pret nekustamā īpašuma ķīlu: procentu likme 7%, aizdevuma summa 50 000 EUR ar termiņu 120 mēneši, kreditora komisijas maksa 250.00 EUR, Gada procentu likme 7,4%, summa, kas jāatmaksā aizņēmējam 69915,17 EUR, ikmēneša maksājums: 580,54 EUR.